Kontakt

25 października, 2018

dr Jarosław Pacek
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

e-mail: jaroslaw.pacek@us.edu.pl

Brak komentarzy