Publikacje

25 października, 2018

dr Jarosław Pacek

e-mail: jaroslaw.pacek@us.edu.pl

 

Spis publikacji

Zobacz w pliku pdf

Monografia:

 1. Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010, 244 s.   POBIERZ pełny tekst w formacie .pdf

Artykuły:

(Pełne teksty wybranych artykułów można pobrać z mojego profilu w serwisie Research Gate)

 1. Bibliografia regionalna w przestrzeni wirtualnej. „Wiadomości Uniwersyteckie. Miesięcznik UMCS”, 2004, nr 5, s. 11.
 2. Indeksowanie w XXI wieku. Ewolucja i współczesne funkcje pojęcia. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2006, nr 2, s. 32-49.
 3. Czy biblioteka nadal jest potrzebna do ukończenia studiów?Współaut. Grzegorz Gmiterek, Piotr Zieliński. W: Książka, Biblioteka, Informacja. Między podziałami a wspólnotą. Kielce 2007, s. 409-417.
 4. Katalogowanie Internetu na przykładzie polskiego subjectgatewaya nauki o informacji. Współaut. Grzegorz Gmiterek, Sebastian Kotuła, Piotr Zieliński. W: Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna sieci. Red. nauk. Marek Sokołowski. Elbląg 2007, 341-347.
 5. NetografiaUniversalis. Nowe oblicze bibliografii. W: Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna sieci. Red. nauk. Marek Sokołowski. Elbląg 2007, s. 241-251.
 6. Polska biblioteka w europejskim Internecie. Możliwości dotarcia do witryn WWW. W: Książka, Biblioteka, Informacja. Między podziałami a wspólnotą. Kielce 2007, s.535-544.
 7. W poszukiwaniu optymalnej jednostki opisu. „EBIB” 2007, nr 5 [on-line]. Dostępny w WWW: http://www.ebib.info/2007/86/a.php?pacek
 8. Bibliografia 2.0. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2008, nr 1, s. 35-44.
 9. Czytelnik w drodze po informacje. Współaut. Sebastian D. Kotuła. W: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. Szczecin 2008, s. 133-140.
 10. Darmowe oprogramowanie wspomagające prace bibliograficzne. „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny”, 2008, nr 4 [on-line]. Dostępny w WWW: http://coniw.wp.mil.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1:p-2008&download=18:p-_4-2008&Itemid=73
 11. Książka wolna od formy. Współaut. Sebastian D. Kotuła. W: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. Szczecin 2008, s. 162-170.
 12. Jakość tytułów, opisów i słów kluczowych w polskich stronach internetowych dotyczących informacji naukowej. W: VIII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej.
 13. KINIA – polski subjectgateway nauki o informacji. Współaut. Sebastian D. Kotuła, Piotr G. Zieliński. „Bibliotekarz” 2008, nr 6, s. 9-11.
 14. Uwolnić informację! „EBIB” 2009, nr 1 [on-line]. Dostępny w WWW:http://www.ebib.info/2009/101/a.php?pacek

Po obronie doktoratu 

 1. Problemy rejestracji dokumentów sieciowych. W: Szósta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa, 23-24 października 2008. Warszawa 2010, s. 146-173.
 2. Przedmiot bibliografii w perspektywie rozwoju technologii informacyjnych. W: Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka. Warszawa 2008. Warszawa 2010, s. 146-173.
 3. Dokument czy zasób? Zmiany terminologii nauki o informacji. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010, nr 4.
 4. Bibliografia w XXI wieku. W: Bibliologia i informatologia. Pod red. D. Kuźminy. Warszawa 2011.
 5. E-administracja. W: Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby środowisk lokalnych. Warszawa 2011, s. 390-394.
 6. Multimedia w bibliotece publicznej. W: Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby środowisk lokalnych. Warszawa 2011, s. 405-409.
 7. Problemy współczesnych bibliografii narodowych. Współaut. M. Krynicka. „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2012, nr 1.
 8. Projekt, założenia i realizacja Internetowego Katalogu Nauki o Informacji (KINIA) – http://kinia.czytelnia.net. Współaut. Sebastian D. Kotuła, Piotr G. Zieliński. „Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS”, 2012, vol. 52, s. 141-147.
 9. Nowoczesne standardy metadanych. „Bibliotekarz”, 2015, nr 7-8, s. 4-9.
 10. Pole semantyczne książki. „Przegląd Biblioteczny” 2015, nr 4, s. 546-562.
 11. Pole semantyczne książki w tekstach normalizacyjnych i prawnych. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 2015, nr 4.
 12. Pole semantyczne terminu „książka elektroniczna”. „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2016, nr 1, s. 95-107.
 13. Serwis Trove – współdzielenie informacji o zbiorach instytucji australijskich. „Nowa Biblioteka”, 2016, nr 2, s. 101-115.
 14. Pola 336, 337 i 338 w formacie MARC 21. „Bibliotekarz”, 2017, nr 2, s. 4-7.
 15. Konferencja Biblioteki i archiwa na rynku cyfrowym (Warszawa, 15 lutego 2017 r.). „Nowa Biblioteka”, 2017, nr 3.

 

Ponadto wykonanie recenzji artykułów naukowych dla polskich, punktowanych czasopism z zakresu bibliografii, bibliologii i informacji naukowej.

Brak komentarzy