O mnie

25 października, 2018
Jarosław Pacek

dr Jarosław Pacek

Mój profil w serwise ResearchGate
Mój profil w serwisie Google Scholar

Pracuję na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych.

Od 2000 do 2014 r. byłem zatrudniony na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od 2011 r. pracuję również w Bibliotece Narodowej, gdzie przez ponad cztery lata kierowałem Instytutem Bibliograficznym.

W 2010 r. obroniłem rozprawę doktorską pt. „Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek.

Urodziłem się i mieszkam w Lublinie. Mam żonę i dwoje dzieci.

 

 

Moje główne zainteresowania badawcze:

 • komunikacja naukowa,
 • kulturotwórcza funkcja informacji,
 • społeczeństwo informacyjne,
 • teoria informacji,
 • terminologia naukowa,
 • zarządzanie informacją i wiedzą,
 • źródła informacji w środowisku cyfrowym.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2302-5182
dr Jarosław Pacek profil ORCID

dr Jarosław Pacek profil ORCID


Jestem autorem trzydziestu publikacji naukowych (zobacz pełną listę publikacji) oraz promotorem dziesięciu prac magisterskich (wszystkie prace uzyskały bardzo dobre recenzje i oceny).

Obecnie prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach Architektura informacji, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Informacja w instytucjach e-społeczeństwa.

Dotychczas prowadziłem następujące zajęcia:

 • Bazy danych,
 • Bibliografia w środowisku cyfrowo-sieciowym,
 • Digitalne źródła informacji,
 • E-archiwum w społeczeństwie wiedzy. Teoria i praktyka,
 • Funkcjonalny dostęp do zasobów bibliotecznych,
 • Heurystyka informacyjna,
 • Informacja naukowa,
 • Instytucjonalne źródła informacji regionalnej,
 • Internet,
 • Internetowe systemy zarządzania treścią. Joomla i WordPress,
 • Komputer w pracy archiwisty,
 • Metody indeksowania i klasyfikowania dokumentów,
 • Nauka o informacji,
 • Nowe trendy w rozwoju Internetu,
 • Organizacja działalności informacyjnej,
 • Organizacja i zarządzanie informacją,
 • Organizacja i działalność bibliotek naukowych,
 • Polityka gromadzenia zbiorów,
 • Projektowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych,
 • Projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych,
 • Seminarium magisterskie,
 • Skład i grafika komputerowa,
 • Specjalistyczne źródła informacji naukowej,
 • Technologia informacyjna,
 • Umiejętności informacyjne,
 • Warsztaty komputerowe,
 • Zachowania informacyjne,
 • Zakładanie baz danych, 
 • Zarządzanie wiedzą i informacją,
 • Źródła informacji.

Brak komentarzy